Yazar : Beşir Gözübenli

İslam Borçlar Hukukuna Göre Kredi İşlemlerinde Câri Olan Riba

kredi işlemlerinde cari olan ribanın mahiyeti ve şumulü konusundadır. Tebliğimde, ağırlıklı olarak, kredi işlemlerinde cari olan faiz çeşitleri ve bu faiz çeşitlerinin İslamda yasaklanmış olan ribanın şumulüne girip girmediği konusu işlenecektir. Ancak, kredilerde uygulanan faizlerin, riba yasağının şumulüne girip girmemesine etkisi açısından, kredinin, üretim kredisi veya tüketim kredisi olup olmaması konusu, ayrı bir tebliğ konusu olduğu için bizim tebliğimizde yer almayacaktır

Makale Finans 1997

İslam Borçlar Hukukuna Göre Vadeli Satışlar ve Selem I: Vadeli Satışlarda Vade Farkı Problemi

islam hukukunda vadeli alışveriş türlerinden olan selem akdinin konumu ve üzerine tartışmalar