Makale Finans 1997

İslam Borçlar Hukukuna Göre Vadeli Satışlar ve Selem I: Vadeli Satışlarda Vade Farkı Problemi

 • Kodu: 7126
 • Eserin Orjinal İsmi: İslam Borçlar Hukukuna Göre Vadeli Satışlar ve Selem I: Vadeli Satışlarda Vade Farkı Problemi
 • Türü: Makale
 • Alan: Finans
 • Konu(lar): islam hukuku, islam iktisadı
 • Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 1997
 • Dergi İsmi: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
 • Sayı No: 13
 • Sayfa Aralığı: 5 ve 20
 • Keywords: selem, islamic law, time bargain
 • Anahtar Kelimeler: selem, islam hukuku,vadeli alışveriş
 • Açıklama: islam hukukunda vadeli alışveriş türlerinden olan selem akdinin konumu ve üzerine tartışmalar