Kitap Bölümü Finans 1997

İslam Borçlar Hukukuna Göre Kredi İşlemlerinde Câri Olan Riba

 • Kodu: 7127
 • Eserin Orjinal İsmi: İslam Borçlar Hukukuna Göre Kredi İşlemlerinde Câri Olan Riba
 • Türü: Kitap Bölümü
 • Alan: Finans
 • Konu(lar): islam hukuku, islam iktisadı
 • Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 1997
 • Kitap Ismi: I. Uluslararası İslam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi
 • Yayın Yeri: Konya
 • Yayınevi: Kombad yayınları
 • Sayfa Aralığı: 607-659
 • Keywords: riba, loan transactions
 • Anahtar Kelimeler: riba, kredi işlemleri
 • Açıklama: kredi işlemlerinde cari olan ribanın mahiyeti ve şumulü konusundadır. Tebliğimde, ağırlıklı olarak, kredi işlemlerinde cari olan faiz çeşitleri ve bu faiz çeşitlerinin İslamda yasaklanmış olan ribanın şumulüne girip girmediği konusu işlenecektir. Ancak, kredilerde uygulanan faizlerin, riba yasağının şumulüne girip girmemesine etkisi açısından, kredinin, üretim kredisi veya tüketim kredisi olup olmaması konusu, ayrı bir tebliğ konusu olduğu için bizim tebliğimizde yer almayacaktır