Yazar : Halim Işık

Eski ve Yeni Ahid’de Para ve Faiz

Tanımı ve üzerine ilk söylemlerin "Eşyanın değerini ölçmeğe ve servet biriktirmeğe yarayan ödeme vasıtasıdır. Ödeme vasıtaları nakit para olabileceği gibi arpa, buğday, tuz, bakır, demir ve benzeri misli mallar da olabilir; ancak bu sonuncular para sayılmaz.'" şeklinde olabileceği "para" nın, "faiz" ile birlikte Eski ve Yeni Ahid'deki konumu ve bu çerçevedeki çehresinin incelenmesi bu çalı§mamızın temel hedef ve perspektifini oluşturmaktadır.