Makale Dünya ekonomisi 2006

Eski ve Yeni Ahid’de Para ve Faiz

 • Kodu: 6997
 • Eserin Orjinal İsmi: Eski ve Yeni Ahid’de Para ve Faiz
 • Türü: Makale
 • Alan: Dünya ekonomisi
 • Konu(lar): eski ve yeni ahid'de para ve faiz kavramı, antik yunan ve kilise'nin para ve faize bakış açısı
 • Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2006
 • Dergi İsmi: Marife
 • Cilt No: 6
 • Sayı No: 1
 • Sayfa Aralığı: 51-77
 • Keywords: Palestine, money, the old testament, kenan region, new covenant, interest, children of Israel, ancient greek, church,
 • Anahtar Kelimeler: Filistin, para, eski ahit, kenan bölgesi, yeni ahit, faiz, israiloğulları, antik yunan, kilise,
 • Açıklama: Tanımı ve üzerine ilk söylemlerin "Eşyanın değerini ölçmeğe ve servet biriktirmeğe yarayan ödeme vasıtasıdır. Ödeme vasıtaları nakit para olabileceği gibi arpa, buğday, tuz, bakır, demir ve benzeri misli mallar da olabilir; ancak bu sonuncular para sayılmaz.'" şeklinde olabileceği "para" nın, "faiz" ile birlikte Eski ve Yeni Ahid'deki konumu ve bu çerçevedeki çehresinin incelenmesi bu çalı§mamızın temel hedef ve perspektifini oluşturmaktadır.