Yazar : Halil İnalcık

Tarihte Türk-İran Ekonomik Bağları Üzerine Bir Not

On dördüncü yüzyıldan on dokuzuncu yüzyıla dek Türkiye ve İran arasındaki ticarî bağlar her iki taraf için de hayatî öneme sahip olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu sadece İran ham ipeği ve ipek elbiseleri için önemli bir pazar olmakla kalmayıp Bursa, İzmir, Halep ve Şam üzerinden Avrupa ülkelerine artan miktarda ve tekrar ihraç edilen aynı eşyalar için karayolu ulaşımı sağlamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi (1300-1600)

Bu eser aynı zamanda, İkinci Dünya Savaşı’na dek siyasi ve askeri olaylardan ötesini sorgulamayan tarihçilik yaklaşımının, toplumsal ve ekonomik boyutların da katılarak zenginleşmesiyle değişen dünya tarihçiliğinin, Osmanlı tarihi bölümüne dair bir çalışma olarak düşünülüp kaleme alınmıştır. Bu çalışma, gelecek nesil tarihçiler için daha derinlemesine çalışmalar bekleyen yeni gündem maddelerini ve metodolojik örnekleri de içerir. Bu ilk ciltte Halil İnacık’ın 1300-1600 döneminin sosyal ve ekonomik tarihine dair, esere de damgasını vuran yaklaşımının ana hatları çiziliyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi’nin ikinci cildi 2018 yılında okurlarla buluşacaktır.