Kitap İktisat Tarihi 2001

Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi (1300-1600)

 • Kodu: 6934
 • Eserin Orjinal İsmi: Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi (1300-1600)
 • Türü: Kitap
 • Alan: İktisat Tarihi
 • Konu(lar): Toplumsal ve Ekoomik boyutlarıyla Osmanlı tarihi
 • Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2001
 • Yayın Yeri: İstanbul
 • Yayınevi: Eren Yayıncılık
 • Sayfa Sayısı: 496
 • Keywords: Ottoman, political, military, social, economic
 • Anahtar Kelimeler: Osmanlı, siyasi, askeri, sosyal, ekonomik
 • Açıklama: Bu eser aynı zamanda, İkinci Dünya Savaşı’na dek siyasi ve askeri olaylardan ötesini sorgulamayan tarihçilik yaklaşımının, toplumsal ve ekonomik boyutların da katılarak zenginleşmesiyle değişen dünya tarihçiliğinin, Osmanlı tarihi bölümüne dair bir çalışma olarak düşünülüp kaleme alınmıştır. Bu çalışma, gelecek nesil tarihçiler için daha derinlemesine çalışmalar bekleyen yeni gündem maddelerini ve metodolojik örnekleri de içerir. Bu ilk ciltte Halil İnacık’ın 1300-1600 döneminin sosyal ve ekonomik tarihine dair, esere de damgasını vuran yaklaşımının ana hatları çiziliyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi’nin ikinci cildi 2018 yılında okurlarla buluşacaktır.