Yazar : Güler Aras, Nuray Tezcan, Özlem Kutlu Furtuna