Makale İktisadi Düşünce 2016

GELENEKSEL BANKACILIK VE KATILIM BANKACILIĞINDA KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSININ TOPSIS YÖNTEMİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

 • Kodu: 9715
 • Eserin Orjinal İsmi: GELENEKSEL BANKACILIK VE KATILIM BANKACILIĞINDA KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSININ TOPSIS YÖNTEMİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
 • Türü: Makale
 • Alan: İktisadi Düşünce
 • Konu(lar): GELENEKSEL BANKACILIK VE KATILIM BANKACILIĞINDA KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSI
 • Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2016
 • Dergi İsmi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi
 • Cilt No: 27
 • Sayı No: 81
 • Sayfa Aralığı: 58-81
 • Keywords: Corporate sustainability, conventional banking, participation banking, content analysis, TOPSIS
 • Anahtar Kelimeler: kurumsal sürdürülebilirlik, geleneksel bankacılık, katılım bankacılığı, içerik analizi, TOPSIS
 • Açıklama: PDF VAR
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: İnternet Kaynakları
 • Internet Kaynaklari: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/402245