Yazar : Nihat Dalgın

Gündemdeki Tartışmalı Dinî Konular 2 (Ticaret Hayatımız)

Bazı konuların güncelliği hiç kaybolmadığı için, onlarla ilgili bilimsel tartışmalar her dönemde Müslümanların gündeminde olmuş, canlılıklarını hiç kaybetmemiştir. Sosyal ve iktisadi değişimlerin çok sık yaşandığı dünyamızda, her geçen gün halkımızın ihtiyaçları karşılayabilmek maksadıyla ortaya konan çözümlerin, helal-haram düzlemindeki yerinin tespit edilerek İslam fıkhı açısından hükmünün bilinmesi zorunluluk arz etmektedir.

Gündemdeki Tartışmalı Dinî Konular 2 (Ticaret Hayatımız)

Bazı konuların güncelliği hiç kaybolmadığı için, onlarla ilgili bilimsel tartışmalar her dönemde Müslümanların gündeminde olmuş, canlılıklarını hiç kaybetmemiştir. Sosyal ve iktisadi değişimlerin çok sık yaşandığı dünyamızda, her geçen gün halkımızın ihtiyaçları karşılayabilmek maksadıyla ortaya konan çözümlerin, helal-haram düzlemindeki yerinin tespit edilerek İslam fıkhı açısından hükmünün bilinmesi zorunluluk arz etmektedir.

Kitap Sigorta 1996

İslam’ın Işığında Sigortacılık

Dalgın, Nihat, İslam’ın Işığında Sigortacılık, Trabzon: Eser Ofset, 1996; Samsun 2002, 241 s. (“İslam Hukukuna Göre Sigorta” başlıklı doktora tezinin yayımlanmış halidir.) sayfa sayısı yayın evi vs anlamadım