Yazar : Necmettin Kızılkaya

Makale Finans 2012

Modern Dönemde Faizsiz Bankacılık ve Fıkhî İşleyişi

Faaliyet alanları büyük oranda faiz ve borç ilişkisine dayalı olan bankacılık sektörünün günümüz ekonomilerinde sahip olduğu rol, bankacılığın ekonomiye yön veren bir aktör olduğunu söylememize olanak sağlamaktadır. Bankacılığın sahip olduğu bu önem, doğal olarak finansal aktiviteleri ekonomik faaliyetlerin merkezine oturtmaktadır. Sadece kurumsal ticarî faaliyetlerle sınırlı kalmayıp, bi-reylerin günlük hayatlarında yaptıkları birçok işlemde de her geçen gün vazge-çilmez bir konuma yerleşen bankaların çıkardıkları ürünlerin büyük oranda faizeksenli olması, dinî hassasiyetlere sahip olan müşteriler için birtakım soru(n)larıda beraberinde getirmektedir modern dönemde faiz ve faizsiz bankacılık konularına bakış.