Muhammad Nejatullah Siddiqi

Muhammad Nejatullah Siddiqi

99 Adet Eser

Mohammad Nejatullah Siddiqi is an Indian economist and winner of the King Faisal International Prize for Islamic Studies.He is a prolific writer in Urdu and English. He has 63 works in 177 publications in 5 languages and 1,301 library holdings.

Riba, Bank Interest and the Rationale of its Prohibition

The author recapitulates the established thinking on riba, and explores its implications for Islamic banking

İslâm İktisat Düşünce Tarihi Üzerine Yapılan Çalışmaların Bir Tahlili

Geçmiş dönemler boyunca bazı müslüman alimlerin iktisadi düşünce üzerine kısa geçmişte yazılanlar üzerinde yapılmış özet araştırmadır. İslam iktisat düşüncesi kesin oalrak İslam dünya görüşünden kaynaklanmaktadır. İslam dünya görüşü gerçeği İslam iktisat düşüncesinin ifrat ve tefrite yönelmesini engellemiş ve onu toplumsal, siyasal ve manevi alanlardaki İslam düşüncesi entegrasyonunu sağlamıştır.