M. Fahim Khan

M. Fahim Khan

40 Adet Eser

Prof. Khan has 39 yrs of experience in economic policy, planning, teaching, training, institutional capacity building, policy oriented research, advising and consulting.He published 12 books and several articles in refereed international journals.

İslâm İktisadında Temel Kavramların ve Fikirlerin Yeniden Değerlendirilmesi: Kurumsal İçerik Açısından İslâm İktisadının Kaynağı Ne Olmalıdır?

Bu makale, İslam iktisadının bağımsız bir bilimsel disiplin olarak kabul edilmesi gerektiğine dair yeterli bir altyapının söz konusu olduğu ve bu yeni öğretinin kendi değerleri üzerinden geliştirilmesi gerektiği düşüncesi temel alınarak yazılmıştır.