Makale İktisat Tarihi 2008

Osmanlı Tarihinde Bazı Faizsiz Kredi Uygulamaları ve Modern Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Tecrübesi

 • Kodu: 7168
 • Eserin Orjinal İsmi: Osmanlı Tarihinde Bazı Faizsiz Kredi Uygulamaları ve Modern Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Tecrübesi
 • Türü: Makale
 • Alan: İktisat Tarihi
 • Konu(lar): islam hukuku, islam iktisadı
 • Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2008
 • Dergi İsmi: Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Cilt No: 17
 • Sayı No: 1
 • Sayfa Aralığı: 1--24
 • Keywords: money waqf, risk capital, intererst free banking
 • Anahtar Kelimeler: Para Vakfı, Risk Sermayesi, Venture Capital, Faizsiz Bankacılık, Katılım Bankacılığı, Faiz
 • Açıklama: Osmanlı Devleti’nde ilk faizsiz kredi uygulaması para vakıfları ile başlamıştır. Para vakıflarında, hayır amaçlı toplanan para fonu, Karz, Mudaraba, Murabaha ve Bidâa gibi yöntemlerle işletilmiş, elde edilen gelirler (rıbh) vakfın hayır yönüne sarf edilmiştir. En çok başvurulan Murabaha yönteminde piyasa rayiçleri gözetilerek, yıllık % 10-15 gibi kâr sınırlaması getirilmesi, ekonomiye uzun vadeli istikrar sağlamıştır.Beşeri hukukta, kullanılan bir kredinin teminatı olarak uygulanan “mülkiyeti muhafaza sözleşmeli ipotek”, borç vadesinde ödenmediği takdirde, alacaklıya doğrudan ipotekli mala el koyma hakkını vermektedir. türkiyede faizsiz finans örneklerine de değinilmiştir.