Makale Finans 1992

İslam Ekonomisinde Faiz ve Finans Kaynakları

 • Kodu: 7042
 • Eserin Orjinal İsmi: İslam Ekonomisinde Faiz ve Finans Kaynakları
 • Türü: Makale
 • Alan: Finans
 • Konu(lar): İslam Ekonomisinde Finansman Meseleleri kitabının İslam Ekonomisinde Faiz ve Finans Kaynakları bölümü
 • Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 1992
 • Kitap Ismi: İslam Ekonomisinde Finansman Meseleleri (1986
 • Yayın Yeri: İstanbul
 • Yayınevi: Ensar Neşriyat
 • Sayfa Aralığı: 153-228
 • Keywords: credit, financing, partnership,interest
 • Anahtar Kelimeler: kredi, finansman, ortaklık, faiz
 • Açıklama: Finansman, işletmelerinin harcamalarını karşılamak amacıyla para bulmalarını ifade ediyor. Bunun, dıştan kredi ve ortaklık olarak iki yolu vardır.İslam iktisadının, adaleti sağlamak ve kul haklarını ikamet etmek gibi temel amaçları vardır. Finansman konusunda bu hedefler nasıl izlenecektir' Öncelikle İslam iktisadının öz-sermayeye dayandığını, sonra ikili ortaklıklara izin verdiğini biliyoruz. Kredi talebi ise kesinlikle teşvik edilmemiştir. Kredi arzının artırılması yönündeki teşvik ve tasfiyeler yanında bunun anlamı kredi fiyatının (ribe n-nesie) oluşması yönündeki baskının hafiflemesidir. Bir başka deyişle İslam iktisadi krediye dayanmamaktadır.