• Kodu: 13
  • Isim: "The Murabahah Mode" Handout for Islamic Banking and Finance Course Mimeo
  • Türü: Diğer
  • Alan: Finans
  • Konu(lar): Islamic Banking and Finance
  • Dili: İngilizce
  • Yayın Yılı: 2002
  • Yayın Yeri: Leicester
  • Yayınevi: Markfield Institute of Higher Education, UK
  • Keywords: Islamic Banking, Islamic Finance, Murabaha
  • Anahtar Kelimeler: İslami Bankacılık, İslami Finans, Murabaha