Türkçe İngilizce

Hakkında

İslam İktisadı Araştırma Merkezi İKAM, Ülkemizde ki İslam İktisadı çalışmalarının

gelişimine katkıda bulunmak amacıyla İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği bünyesinde 2016’da

kuruldu. İKAM, yayın, sempozyum, eğitim, sunum, seminer, rapor, dergi, çalıştay ve

konferans gibi çeşitli faaliyetler ile alana katkı sağlamaktadır. Akademisyen ve genç

araştırmacılara İslami İktisat alanında yeni çalışmalar üretmesi için zengin içerikli bir ortam

sağlamak amacıyla İKAM tarafından İslam İktisadı Bibliyografyası oluşturulmasına karar

verildi. Bu çerçevede İslam İktisadında mevcut çalışmaların açıklamalı bir bibliyografyasının,

alandaki araştırmacıların kaynaklara erişimini kolaylaştıracağı görülmektedir. Proje

kapsamında oluşturulan online veri tabanı, özellikle 1970’lerin ortasından günümüze kadar

yayınlanmış olan literatürün büyük bir kısmını içermektedir.