Makale İslam Hukuku/Fıkıh 2018

Kur’ân’da Ticarî Ahlak Kuralları Ve Günümüzdeki Yansımaları

 • Kodu: 9961
 • Eserin Orjinal İsmi: Kur’ân’da Ticarî Ahlak Kuralları Ve Günümüzdeki Yansımaları
 • Türü: Makale
 • Alan: İslam Hukuku/Fıkıh
 • Konu(lar): Kur'an'da Ticari Ahlak Kuralları
 • Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2018
 • Dergi İsmi: Antakiyat
 • Cilt No: 1
 • Sayı No: 1
 • Sayfa Aralığı: 22-42
 • Anahtar Kelimeler: Kasas Sûresi, Ahlâkî Kurallar, Ticaret Ahlâkı, Kulluk, Helal Kazanç
 • Açıklama: PDF VAR
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: İnternet Kaynakları
 • Internet Kaynaklari: https://dergipark.org.tr/download/article-file/587649