Diğer İktisadi Düşünce 2019

İslam, Ekonomi ve Toplum

 • Kodu: 9947
 • Eserin Orjinal İsmi: İslam, Ekonomi ve Toplum
 • Türü: Diğer
 • Alan: İktisadi Düşünce
 • Konu(lar): İslam, Ekonomi ve Toplum
 • Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2019
 • Dergi İsmi: Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi
 • Cilt No: 5
 • Sayı No: 1
 • Sayfa Aralığı: 143-148
 • Keywords: Islamic Economy, economy and society
 • Anahtar Kelimeler: İslam ekonomisi, ekonomi ve toplum
 • Açıklama: PDF VAR
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: İnternet Kaynakları
 • Internet Kaynaklari: https://dergipark.org.tr/download/article-file/684555