Makale Yönetim, Pazarlama, Muhasebe 2019

Modern Dünya Bağlamında İnsan Kaynakları Kavramının Eleştirisi ve İnsan Değerleri Fikrinin Doğuşu 

 • Kodu: 9945
 • Eserin Orjinal İsmi: Modern Dünya Bağlamında İnsan Kaynakları Kavramının Eleştirisi ve İnsan Değerleri Fikrinin Doğuşu 
 • Türü: Makale
 • Alan: Yönetim, Pazarlama, Muhasebe
 • Konu(lar): İnsan Kaynakları Eleştirisi, İnsan Değerleri Fikri
 • Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2019
 • Dergi İsmi: Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi
 • Cilt No: 5
 • Sayı No: 1
 • Sayfa Aralığı: 93-115
 • Keywords: Human, Modern World, Human Resources, Human Values
 • Anahtar Kelimeler: İnsan, Modern Dünya, İnsan Kaynakları, İnsan Değerleri
 • Açıklama: PDF VAR
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: İnternet Kaynakları
 • Internet Kaynaklari: https://dergipark.org.tr/download/article-file/684549