Makale Finans 2019

TÜRKİYE’DEKİ KATILIM BANKALARININ FİNANSAL ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 • Kodu: 9943
 • Eserin Orjinal İsmi: TÜRKİYE’DEKİ KATILIM BANKALARININ FİNANSAL ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 • Türü: Makale
 • Alan: Finans
 • Konu(lar): Katılım Bankaları ve Finansal Etkinlikleri
 • Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2019
 • Dergi İsmi: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Sayı No: 31
 • Sayfa Aralığı: 349-380
 • Keywords: Banking, participation banking, data envelopment analysis, malmquist TFVE
 • Anahtar Kelimeler: Bankacılık, katılım bankacılığı, veri zarflama analizi, malmquist TFVE
 • Açıklama: PDF VAR
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: İnternet Kaynakları
 • Internet Kaynaklari: https://dergipark.org.tr/download/article-file/680082