Makale Finans 2019

FİNANSMAN SAĞLAMADA MUDARABE SUKUK VE MÜŞAREKE SUKUKUN ORTAKLIĞA DAYALI KİRA SERTİFİKALARI BOYUTUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

 • Kodu: 9936
 • Eserin Orjinal İsmi: FİNANSMAN SAĞLAMADA MUDARABE SUKUK VE MÜŞAREKE SUKUKUN ORTAKLIĞA DAYALI KİRA SERTİFİKALARI BOYUTUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
 • Türü: Makale
 • Alan: Finans
 • Konu(lar): Mudarabe Sukuk, Müşareke Sukuk
 • Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2019
 • Dergi İsmi: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
 • Cilt No: 17
 • Sayı No: 1
 • Sayfa Aralığı: 124-142
 • Keywords: Musharaka Sukuk, Mudaraba Sukuk, Certificate of Lease, Islamic Capital
 • Anahtar Kelimeler: Müşareke Sukuk, Mudarebe Sukuk, Kira Sertifikası, İslami Sermaye
 • Açıklama: PDF VAR
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: İnternet Kaynakları
 • Internet Kaynaklari: https://dergipark.org.tr/download/article-file/672116