Makale İktisadi Düşünce 2019

İslam Ekonomisinde Kadın Girişimciliğinin Yeri ve Önemi: Teorik Bir Yaklaşım

 • Kodu: 9919
 • Eserin Orjinal İsmi: İslam Ekonomisinde Kadın Girişimciliğinin Yeri ve Önemi: Teorik Bir Yaklaşım
 • Türü: Makale
 • Alan: İktisadi Düşünce
 • Konu(lar): Kadın Girişimciliği
 • Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2019
 • Dergi İsmi: Sakarya İktisat Dergisi
 • Cilt No: 8
 • Sayı No: 2
 • Sayfa Aralığı: 100-130
 • Keywords: Islamıc Economy Entrepreneurs, Islamic Entrepreneurship, Women Entrepreneurship
 • Anahtar Kelimeler: İslam Ekonomisi, Girişimcilik, İslami Girişimcilik, , Kadın Girişimciliği
 • Açıklama: PDF VAR
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: İnternet Kaynakları
 • Internet Kaynaklari: https://dergipark.org.tr/download/article-file/733674