Makale Finans 2015

İSLAMİ FİNANSTA ŞER’İ YÖNETİM UYGULAMALARI VE KONUYLA İLGİLİ TARTIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ

 • Kodu: 9758
 • Eserin Orjinal İsmi: İSLAMİ FİNANSTA ŞER’İ YÖNETİM UYGULAMALARI VE KONUYLA İLGİLİ TARTIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ
 • Türü: Makale
 • Alan: Finans
 • Konu(lar): İSLAMİ FİNANSTA ŞER’İ YÖNETİM UYGULAMALARI
 • Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2015
 • Dergi İsmi: TÜRKİYE İSLAM İKTİSADI DERGİSİ
 • Cilt No: 2
 • Sayı No: 2
 • Sayfa Aralığı: 45-69
 • Keywords: Islamic Finance, Participation Banking, Shari'ah Governance, Shari'ah
 • Anahtar Kelimeler: İslami Finans, Katılım Bankacılığı, Şer’i Yönetim, Danışma Kurulu, Kurumsal Yönetim
 • Açıklama: PDF VAR
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: İnternet Kaynakları
 • Internet Kaynaklari: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/40277