Makale Finans 2016

İslami Bankacılık ile Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkileri

 • Kodu: 9747
 • Eserin Orjinal İsmi: İslami Bankacılık ile Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkileri
 • Türü: Makale
 • Alan: Finans
 • Konu(lar): İslami Bankacılık ve Ekonomik Büyüme
 • Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2016
 • Dergi İsmi: Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Cilt No: 23
 • Sayı No: 2
 • Sayfa Aralığı: 485-502
 • Keywords: Islamic banking, growth, causality, panel causality tests
 • Anahtar Kelimeler: İslami bankacılık, büyüme, nedensellik, panel nedensellik testleri
 • Açıklama: PDF VAR
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: İnternet Kaynakları
 • Internet Kaynaklari: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/228134