Makale Uluslararası iktisat 2015

ULUSLARARASI TİCARETTE EŞİTSİZ MÜBADELENİN ÖLÇÜLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

 • Kodu: 9725
 • Eserin Orjinal İsmi: ULUSLARARASI TİCARETTE EŞİTSİZ MÜBADELENİN ÖLÇÜLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
 • Türü: Makale
 • Alan: Uluslararası iktisat
 • Konu(lar): ULUSLARARASI TİCARETTE EŞİTSİZ MÜBADELE
 • Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2015
 • Dergi İsmi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Cilt No: 15
 • Sayı No: 3
 • Sayfa Aralığı: 41-69
 • Keywords: Unequal exchange, Purchasing power parity, Exchange rate
 • Anahtar Kelimeler: Eşitsiz mübadele, Satın alma gücü paritesi, Döviz kuru
 • Açıklama: PDF VAR
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: İnternet Kaynakları
 • Internet Kaynaklari: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/524685