Makale İslam Hukuku/Fıkıh 2018

İslâm Borçlar Hukukunda Akdin Bağlayıcılığının (Lüzûm) Mahiyeti

 • Kodu: 9721
 • Eserin Orjinal İsmi: İslâm Borçlar Hukukunda Akdin Bağlayıcılığının (Lüzûm) Mahiyeti
 • Türü: Makale
 • Alan: İslam Hukuku/Fıkıh
 • Konu(lar): Akdin Bağlayıcılığının Mahiyeti
 • Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2018
 • Dergi İsmi: Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Cilt No: 9
 • Sayı No: 19
 • Sayfa Aralığı: 201-215
 • Keywords: Islamic law of obligations, contract, binding, luzoum, dissolution.
 • Anahtar Kelimeler: İslam borçlar hukuku, akit, bağlayıcılık, lüzûm, fesih.
 • Açıklama: PDF VAR
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: İnternet Kaynakları
 • Internet Kaynaklari: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/473498