Makale Ekonomi-Politik 2016

İslam Ekonomisinin Arzuları ve Gerçekleri Arasındaki Uzaklaşma: Farklılığı Azaltmaya Yönelik Bir Politik Ekonomi Yaklaşımı

 • Kodu: 9678
 • Eserin Orjinal İsmi: İslam Ekonomisinin Arzuları ve Gerçekleri Arasındaki Uzaklaşma: Farklılığı Azaltmaya Yönelik Bir Politik Ekonomi Yaklaşımı
 • Türü: Makale
 • Alan: Ekonomi-Politik
 • Konu(lar): İslam Ekonomisinin Arzuları ve Gerçekleri
 • Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2016
 • Dergi İsmi: Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi
 • Cilt No: 2
 • Sayı No: 3
 • Sayfa Aralığı: 179-200
 • Anahtar Kelimeler: İslam Ekonomisi, Politik Ekonomi, İslami Gelişme
 • Açıklama: PDF VAR
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: İnternet Kaynakları
 • Internet Kaynaklari: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/303963