Makale İslam Hukuku/Fıkıh 2018

İSLAM BORÇLAR HUKUKUNDA CEHÂLETİN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ (Borsa, Sigorta ve İnternet Üzerinden Yapılan Alım-Satım Örneği)

 • Kodu: 9673
 • Eserin Orjinal İsmi: İSLAM BORÇLAR HUKUKUNDA CEHÂLETİN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ (Borsa, Sigorta ve İnternet Üzerinden Yapılan Alım-Satım Örneği)
 • Türü: Makale
 • Alan: İslam Hukuku/Fıkıh
 • Konu(lar): İSLAM BORÇLAR HUKUKUNDA CEHÂLETİN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ
 • Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2018
 • Dergi İsmi: e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi
 • Cilt No: 10
 • Sayı No: 3
 • Sayfa Aralığı: 1096-1115
 • Keywords: contract, uncertainty, current
 • Anahtar Kelimeler: Akid, Cehâlet, Güncel
 • Açıklama: PDF VAR
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: İnternet Kaynakları
 • Internet Kaynaklari: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/525812