Diğer İktisadi Düşünce 2011

Modelling Ar-Rahnu Use in Eastern Malaysia: Perspectives of Muslimah

 • Kodu: 907
 • Eserin Orjinal İsmi: Modelling Ar-Rahnu Use in Eastern Malaysia: Perspectives of Muslimah
 • Türü: Diğer
 • Alan: İktisadi Düşünce
 • Konu(lar): Ar-Rahnu
 • Dili: İngilizce
 • Yayın Yılı: 2011
 • Dergi İsmi: Journal of Islamic Economics, Banking and Finance
 • Cilt No: 7
 • Sayı No: 3
 • Yayın Yeri: Dhaka
 • Yayınevi: Islami Bank Training and Research Academy
 • Sayfa Aralığı: 63-76
 • Keywords: ar-rahnu, malaysia
 • Anahtar Kelimeler: Ar-Rahnu, Malezya
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: İnternet Kaynakları
 • Internet Kaynaklari: http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=3352482