Makale Büyüme/Kalkınma/Refah 2012

Islamic Participative Financial Intermediation and Economic Growth

 • Kodu: 831
 • Eserin Orjinal İsmi: Islamic Participative Financial Intermediation and Economic Growth
 • Türü: Makale
 • Alan: Büyüme/Kalkınma/Refah
 • Konu(lar): Economic Growth
 • Dili: İngilizce
 • Yayın Yılı: 2012
 • Dergi İsmi: Journal of Islamic Economics, Banking and Finance
 • Cilt No: 8
 • Sayı No: 3
 • Yayın Yeri: Dhaka
 • Yayınevi: Islami Bank Training and Research Academy
 • Sayfa Aralığı: 44-59
 • Keywords: islamic, participative, financial intermediation, economic growth
 • Anahtar Kelimeler: İslami, Katılım, Finansal Aracılık, Ekonomik Büyüme
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: İnternet Kaynakları
 • Internet Kaynaklari: http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=3352537