Rapor İktisadi Düşünce 2017

Endonezya'da İslam İktisadının Günümüz Durumu

 • Kodu: 7522
 • Eserin Orjinal İsmi: Endonezya'da İslam İktisadının Günümüz Durumu
 • Türü: Rapor
 • Alan: İktisadi Düşünce
 • Konu(lar): İslam İktisat, Endonezya
 • Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2017
 • Yayın Yeri: Istanbul
 • Yayınevi: İslam İkisadı Araştırma Merkezi (İKAM)
 • Sayfa Sayısı: 38
 • Keywords: Islamic Economics and Finance, Indonesia
 • Anahtar Kelimeler: Endonezya, İslam İktisat Ve Finans, Güncel Durumu
 • Internet Kaynaklari: http://www.ikam.org.tr/tr/yayinlar/endonezyada-islam-iktisadinin-gunumuz-durumu