Diğer İktisadi Düşünce 1996

İktisadî Fıkıh Terimleri Sözlüğü

 • Kodu: 6951
 • Eserin Orjinal İsmi: İktisadî Fıkıh Terimleri Sözlüğü
 • Türü: Diğer
 • Alan: İktisadi Düşünce
 • Konu(lar): Fıkıh alanında İslami literatürde kullanılmış terimler
 • Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 1996
 • Yayın Yeri: İstanbul
 • Yayınevi: İz Yayıncılık
 • Sayfa Sayısı: 399
 • Keywords: economics, fiqh
 • Anahtar Kelimeler: İktisat, Fıkıh
 • Açıklama: Fıkıh alanında İslâmî literatürde kullanılmış olan iktisadî terimleri içeren ansiklopedik bir sözlük sayılabilecek bir eser. Kavramlar yorumlanırken İslam hukukçularının üzerinde ittifak ettikleri mana ve yorumlara öncelik verilmiş, ayrıca bazı önemli ayrıntılara da işaret edilmiştir.