Makale Finans 2014

Islamic Banking Expansion and Demographic Factors Importance: a Review Base Study

 • Kodu: 638
 • Eserin Orjinal İsmi: Islamic Banking Expansion and Demographic Factors Importance: a Review Base Study
 • Türü: Makale
 • Alan: Finans
 • Konu(lar): Islamic Banking Expansion and Demographic Factors Importance
 • Dili: İngilizce
 • Yayın Yılı: 2014
 • Dergi İsmi: Singaporean Journal of Business, Economics and Management Studies
 • Cilt No: 2
 • Sayı No: 6
 • Yayın Yeri: Singapore
 • Yayınevi: National Library Singapore
 • Sayfa Aralığı: 27-34
 • Keywords: islamic banking, demographic factors
 • Anahtar Kelimeler: İslami Bankacılık, Demografik Faktörler
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: İnternet Kaynakları
 • Internet Kaynaklari: http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=3367150