Makale İktisadi Düşünce 1992

From Homo Economicus to Homo Islamicus:The Universality of Economic Science Reconsidered

 • Kodu: 1489
 • Eserin Orjinal İsmi: From Homo Economicus to Homo Islamicus:The Universality of Economic Science Reconsidered
 • Türü: Makale
 • Alan: İktisadi Düşünce
 • Konu(lar): General Economics, Nature of Islamic Economics
 • Dili: İngilizce
 • Yayın Yılı: 1992
 • Yayın Yeri: London
 • Yayınevi: Macmillan
 • Sayfa Aralığı: 103 - 116
 • Keywords: General Economics, Nature of Islamic Economics, Homo Islamicus
 • Anahtar Kelimeler: genel iktisat, islam iktisadı doğası, homoİslamikus