Makale İktisadi Düşünce 2015

IBN KHALDUN’S THEORY OF TAXATION AND ITS RELEVANCE

 • Kodu: 10391
 • Eserin Orjinal İsmi: IBN KHALDUN’S THEORY OF TAXATION AND ITS RELEVANCE
 • Türü: Makale
 • Alan: İktisadi Düşünce
 • Konu(lar): IBN KHALDUN’S THEORY OF TAXATION
 • Dili: İngilizce
 • Yayın Yılı: 2015
 • Dergi İsmi: Turkish Journalof Islamic Economics
 • Cilt No: 2
 • Sayı No: 2
 • Sayfa Aralığı: 1-19
 • Keywords: Ibn Khaldun, Reaganomics, Theory of Taxation, Supply-side Economics, Tax Reform of 1990s.
 • Anahtar Kelimeler: İbn-i Haldun, Reganomiks, Vergi Teorisi, Arz Yanlı İktisat, 1990’ların Vergi Reformu.
 • Açıklama: PDF VAR
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: İnternet Kaynakları
 • Internet Kaynaklari: https://www.tujise.org/content/7-issues/4-volume-2-issue-2/1-m1/24-64-1-pb.pdf