Rapor İktisat Tarihi 2019

DOĞU AFRİKA’DA İSLAM İKTİSADI VE FİNANSININ TARİHİ VE GELİŞİMİ

 • Kodu: 10202
 • Eserin Orjinal İsmi: DOĞU AFRİKA’DA İSLAM İKTİSADI VE FİNANSININ TARİHİ VE GELİŞİMİ
 • Türü: Rapor
 • Alan: İktisat Tarihi
 • Konu(lar): Doğu Afrika'da İslam İktisadı
 • Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2019
 • Yayın Yeri: İstanbul
 • Yayınevi: İslam İktisadı Araştırma Merkezi
 • Sayfa Sayısı: 32
 • Keywords: Islamic Economics, Finance, East Africa
 • Anahtar Kelimeler: İslami iktisat, finans, Doğu Afrika
 • Açıklama: PDF VAR
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: İnternet Kaynakları
 • Internet Kaynaklari: https://ikam.org.tr/images/pdf/Do%C4%9Fu_Afrika_Raporu.pdf