Makale İktisadi Düşünce 2019

KİLİSE, FAİZ, KAPİTALİZM: GÜNAHTAN MEŞRUİYETE SANCILI BİR GEÇİŞİN ANATOMİSİ

 • Kodu: 10175
 • Eserin Orjinal İsmi: KİLİSE, FAİZ, KAPİTALİZM: GÜNAHTAN MEŞRUİYETE SANCILI BİR GEÇİŞİN ANATOMİSİ
 • Türü: Makale
 • Alan: İktisadi Düşünce
 • Konu(lar): Kilise, Faiz, Kapitalizm
 • Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2019
 • Dergi İsmi: Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi
 • Cilt No: 8
 • Sayı No: 20
 • Sayfa Aralığı: 108-134
 • Keywords: Interest, Usury, Capitalism, Scholastic philosophy, Catholicism Consils
 • Anahtar Kelimeler: Faiz, Riba, Kapitalizm, Skolastik düşünce, Kilise
 • Açıklama: PDF VAR
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: İnternet Kaynakları
 • Internet Kaynaklari: https://dergipark.org.tr/download/article-file/721582