Makale İktisat Tarihi 2013

19. Y.Y._x0092_DAN CUMHURİYETE OSMANLI İMPARATORLUĞU_x0092_NDAN DEVRALINAN GİRİŞİMCİLİK MİRASI

 • Kodu: 10027
 • Eserin Orjinal İsmi: 19. Y.Y._x0092_DAN CUMHURİYETE OSMANLI İMPARATORLUĞU_x0092_NDAN DEVRALINAN GİRİŞİMCİLİK MİRASI
 • Türü: Makale
 • Alan: İktisat Tarihi
 • Konu(lar): Osmanlı Devleti, Cumhuriyet, Girişimcilik
 • Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2013
 • Dergi İsmi: Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi
 • Sayı No: 39
 • Keywords: The Enrepreunership, The Entrepreuner
 • Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimci
 • Açıklama: PDF VAR
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: İnternet Kaynakları
 • Internet Kaynaklari: https://dergipark.org.tr/download/article-file/382674