Makale İktisat Tarihi 2017

VAKFİYELER IŞIĞINDA OSMANLI MAKEDONYASI’NDA BULUNAN PARA VAKIFLARININ SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ, 1506-1912

 • Kodu: 10016
 • Eserin Orjinal İsmi: VAKFİYELER IŞIĞINDA OSMANLI MAKEDONYASI’NDA BULUNAN PARA VAKIFLARININ SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ, 1506-1912
 • Türü: Makale
 • Alan: İktisat Tarihi
 • Konu(lar): Balkan Para Vakıfları
 • Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2017
 • Dergi İsmi: ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi
 • Cilt No: 7
 • Sayı No: 2
 • Keywords: The Ottoman Empire, Macedonia, Cash Waqfs, Wages, Socio-economy
 • Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Makedonya, Para Vakıfları, Ücretler, Sosyo-ekonomi
 • Açıklama: PDF VAR
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: İnternet Kaynakları
 • Internet Kaynaklari: https://dergipark.org.tr/download/article-file/411582