Türkçe İngilizce
Syed Qutb

Syed Qutb

Kitap

İslâm-Kapitalizm Çatışması

Kapitalizm denilen bu düzen, tüm anlamıyla insan medeniyetine zıt olduğu gibi, icaplarıyla çağın ve dinin ruhuna da aykırıdır. Bu aykırılık onun ilk planda, kurtarıcı bir ekonominin en basit ilkelerine bile yer vermemesinden doğuyor. Bu yüzden kapitalizm toplumsal ve insani ilerleme bir yana, ekonomik gelişmeyi de baltalıyor. Kapitalizme aya uyduran her düşünce, halkın çalışma ve başarma gücünü felce uğratacak, yükselmesini engelleyecektir. Uydurma bir düzendir bu! Yaşama şansını yitirdiği gibi yaşama ümidini de yitirmiştir.

Syed Qutb Dünya ekonomisi 2014

Kitap

İslâm-Kapitalizm Çatışması

Kapitalizm denilen bu düzen, tüm anlamıyla insan medeniyetine zıt olduğu gibi, icaplarıyla çağın ve dinin ruhuna da aykırıdır. Bu aykırılık onun ilk planda, kurtarıcı bir ekonominin en basit ilkelerine bile yer vermemesinden doğuyor. Bu yüzden kapitalizm toplumsal ve insani ilerleme bir yana, ekonomik gelişmeyi de baltalıyor. Kapitalizme aya uyduran her düşünce, halkın çalışma ve başarma gücünü felce uğratacak, yükselmesini engelleyecektir. Uydurma bir düzendir bu! Yaşama şansını yitirdiği gibi yaşama ümidini de yitirmiştir.

Syed Qutb Dünya ekonomisi 2007

Kitap

Faiz

islamın servet politikası, yahudilikte hristiyanlıkta liberalizmde kapitalizmde sosyalizmde cahilliyye döneminde faiz, faiz nasıl haram kılındı, faizle ilgili uydurma rivayetler, faizin zararları, faiz alışveriş midir, kat kat haram olan faiz, riba faiz

Syed Qutb Finans 2003

Kitap

Social Justice in Islam

English translation of author’s Arabic book al-'Adalatul ‘Ijtima‘iyya fi’l Islam. (See Vol. 1, 0548:11 of the present book).

Syed Qutb İktisadi Düşünce 1980

Kitap

İslâm-Kapitalizm Çatışması

Kapitalizm denilen bu düzen, tüm anlamıyla insan medeniyetine zıt olduğu gibi, icaplarıyla çağın ve dinin ruhuna da aykırıdır. Bu aykırılık onun ilk planda, kurtarıcı bir ekonominin en basit ilkelerine bile yer vermemesinden doğuyor. Bu yüzden kapitalizm toplumsal ve insani ilerleme bir yana, ekonomik gelişmeyi de baltalıyor. Kapitalizme aya uyduran her düşünce, halkın çalışma ve başarma gücünü felce uğratacak, yükselmesini engelleyecektir. Uydurma bir düzendir bu! Yaşama şansını yitirdiği gibi yaşama ümidini de yitirmiştir.

Syed Qutb Dünya ekonomisi 1967

Kitap Bölümü

Islamic Approach to Social Justice

Economic Growth and Development

Syed Qutb Büyüme/Kalkınma/Refah