Türkçe İngilizce
Syed Qutb

Syed Qutb

Kitap

İslâm-Kapitalizm Çatışması

Kapitalizm denilen bu düzen, tüm anlamıyla insan medeniyetine zıt olduğu gibi, icaplarıyla çağın ve dinin ruhuna da aykırıdır. Bu aykırılık onun ilk planda, kurtarıcı bir ekonominin en basit ilkelerine bile yer vermemesinden ...

Syed Qutb Dünya ekonomisi 2014

Kitap

İslâm-Kapitalizm Çatışması

Kapitalizm denilen bu düzen, tüm anlamıyla insan medeniyetine zıt olduğu gibi, icaplarıyla çağın ve dinin ruhuna da aykırıdır. Bu aykırılık onun ilk planda, kurtarıcı bir ekonominin en basit ilkelerine bile yer vermemesinden ...

Syed Qutb Dünya ekonomisi 2007

Kitap

Faiz

islamın servet politikası, yahudilikte hristiyanlıkta liberalizmde kapitalizmde sosyalizmde cahilliyye döneminde faiz, faiz nasıl haram kılındı, faizle ilgili uydurma rivayetler, faizin zararları, faiz alışveriş midir, kat kat haram olan ...

Syed Qutb Finans 2003

Kitap

Social Justice in Islam

English translation of author’s Arabic book al-'Adalatul ‘Ijtima‘iyya fi’l Islam. (See Vol. 1, 0548:11 of the present ...

Syed Qutb İktisadi Düşünce 1980

Kitap

İslâm-Kapitalizm Çatışması

Kapitalizm denilen bu düzen, tüm anlamıyla insan medeniyetine zıt olduğu gibi, icaplarıyla çağın ve dinin ruhuna da aykırıdır. Bu aykırılık onun ilk planda, kurtarıcı bir ekonominin en basit ilkelerine bile yer vermemesinden ...

Syed Qutb Dünya ekonomisi 1967