Türkçe İngilizce
Murat Çizakça

Murat Çizakça

Diğer

Domestic Borrowing without the Rate of Interest: Gharar and the Origins of Sukuk

Paper presented at Symposium on Sukuk Financial Instruments, Dubai, UAE, May 3, 2010

Murat Çizakça Finans 2010

Diğer

Latest Development in the Westem non-profit Sector and Implications for Islamic Waqfs

Conference Papers, Proceedings of Fourth Intemational Conference on "Islamic Econonı ics: Challenges and Opportunities in the Twenty First Century"

Murat Çizakça Büyüme/Kalkınma/Refah 2000

Kitap

Risk Sermayesi, Özel Finans Kurumları ve Para Vakıfları (1990)

slam Bankalarının yatırım portföylerinde Murabahadan Mudarabaya yönelerek birer risk sermayesi kurumuna dönüşmelerine yönelik Çizakçanın önerileri o gün tam yedi saat boyunca hararetli bir şekilde tartışılmış ve sonuç olarak böyle bir dönüşümün gerekliliği üzerinde fikir birliği oluşmuştu. Ancak gereklilik ile gerçekleşmek farklı şeylerdir. Kanımca, Vakfımız, Çizakçanın ve tartışmaya katılan diğer bilim adamlarıyla bankacılarımızın beraberce oluşturdukları bu fikirleri, Türk Finans çevrelerinin dikkatine sunmakla önemli bir işlevi yerine getirmektedir.

Murat Çizakça Finans 1993