Türkçe İngilizce
Murat Çizakça

Murat Çizakça

Diğer

Domestic Borrowing without the Rate of Interest: Gharar and the Origins of Sukuk

Paper presented at Symposium on Sukuk Financial Instruments, Dubai, UAE, May 3, ...

Murat Çizakça Finans 2010

Diğer

Latest Development in the Westem non-profit Sector and Implications for Islamic Waqfs

Conference Papers, Proceedings of Fourth Intemational Conference on "Islamic Econonı ics: Challenges and Opportunities in the Twenty First ...

Murat Çizakça Büyüme/Kalkınma/Refah 2000

Kitap

Risk Sermayesi, Özel Finans Kurumları ve Para Vakıfları (1990)

slam Bankalarının yatırım portföylerinde Murabahadan Mudarabaya yönelerek birer risk sermayesi kurumuna dönüşmelerine yönelik Çizakçanın önerileri o gün tam yedi saat boyunca hararetli bir şekilde tartışılmış ve sonuç olarak ...

Murat Çizakça Finans 1993