Türkçe İngilizce
Hayrettin Karaman

Hayrettin Karaman

1934 -

Arapça, Farsça ve okuduğunu anlayacak kadar Fransızca bilmektedir. İslam’ın İlk Emri Oku, Nesil, İzlenim, Gerçek Hayat, Eğitim Bilim gibi dergilerde devamlı yazdı. Çıktığı günden beri Yeni Şafak Gazetesi’nde köşe yazısı yazmaktadır.

Kitap

İş ve Ticaret İlmihali

Hayrettin Karaman, Günlük Hayatımızda Helaller Haramlar, İstanbul, Nesil Yayınları, 1979, 164 s.; 10. Baskı, İstanbul: İz Yay., 2000]; Hayreddin Karaman, “Hukuk-Ekonomi ve İş Hayatı”, İslâm'ın Işığında Günün Meseleleri (2 ...

Hayrettin Karaman Ekonomi- Politik 2012

Kitap

Sorularla Müslümanlık 2: Ticaret Hayatı

Hayrettin Karaman’ın bu iki müstakil eserinin yanı sıra, şu çalışmalarında da konuyla ilgili bölüm ve başlıklar ...

Hayrettin Karaman Ekonomi- Politik 2010

Kitap Bölümü

Vade Farkı

islam hukukuna göre vade ...

Hayrettin Karaman Finans 1997

Kitap

Alışverişte Vade Farkı

Alış-veriş (beyi') akdinde vâde farkının hükmünü araştırabilmemiz için evvelâ onun akid içindeki mahiyetini ve yerini tayin etmemiz gerekecektir. Akid nedir, hangi unsurlardan meydana gelmiştir, bu unsurların akdin kurulmasında ve ...

Hayrettin Karaman Finans 1990

Diğer

Çevirenin Önsözü

Karaman, Hayrettin, “Çevirenin Önsözü”, İslâm’a Göre Banka ve Sigorta, İstanbul: Kalem, 1976, s. 7-18; İstanbul: Nesil, 1992, 296 s., 1981, 237 ...

Hayrettin Karaman Finans